مهدی طالبی
مهدی طالبی

رزومه دکتر مهدی طالبی

  • رتبه 2 کنکور 97
  • دانشجو پزشکی دانشگاه تهران
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • طراح و ویراستار آزمون قلمچی