آیسان صمدیان
آیسان صمدیان

رزومه دکتر آیسان صمدیان

  • رتبه 337 کنکور تجربی 98
  • دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • مشاور ارشد مدرسه گوهراندیشان قلم