مهدی کریمی شهابی
مهدی کریمی شهابی

رزومه دکتر مهدی کریمی شهابی

  • رتبه 344 کنکور 99 رشته تجربی
  • دانشجوی پزشکی ارومیه
  • مشاور ارشد تیم مشاوره گوهراندیشان
  • مدرس ریاضی کنکور ( تشریحی و روش های خفن تستی به صورت صفر تا صد)