محمد قرباغلو
محمد قرباغلو

رزومه دکتر محمد قرباغلو

  • رتبه 132 کنکور 98
  • دانشجوی سال 3 پزشکی دانشگاه تبریز
  • مشاور رتبه‌های برتر
  • مدرس حضوری شیمی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و تهران
  • مدرس شیمی به روش‌های آنلاین
  • درصد 95 شیمی کنکور 98